Rezerwat biosfery Spreewald

Niecałe sto kilometrów na południowy wschód od Berlina znajduje się unikalny w Europie Środkowej krajobraz – Las Sprewy. Po ostatniej epoce lodowcowej Sprewa podzieliła się tu na gęstą sieć strumyków, które – nazwa Las Sprewy na to wskazuje – wiły się kiedyś przez gęstą puszczę. Swój szczególny urok Las Sprewy zawdzięcza parkowemu krajobrazowi, który przecinają liczne strumyki. Wskutek kultywacji powstała mozaika złożona z małych łąk, pól i lasów oraz plecionka strumyków.

Dziś Las Sprewy stanowią łąkowe krajobrazy, które są kształtowane przez człowieka, a jednak w dużym stopniu naturalne i dzięki temu tworzą przestrzeń życiową dla bogatego świata zwierząt i roślin. Tu jeszcze żyją gatunki, które gdzie indziej są zagrożone lub już wyginęły. Aby ten krajobraz chronić i zachować, Las Sprewy ogłoszono w roku 1990 rezerwatem biosfery, a w roku 1991 otrzymał on status UNESCO.

Jest to część globalnej sieci złożonej z 748 rezerwatów biosfery, które zgodnie z programem UNESCO "Man and biosphere" (MAB) mają za cel wzorcową ochronę i trwały rozwój historycznych krajobrazów kulturowych. W rezerwacie biosfery zrównoważony rozwój jest wzorcowo realizowany w konkretnych projektach. Rozpoczyna się to produkcją i wprowadzaniem na rynek certyfikowanych produktów regionalnych pod parasolową marką „Spreewald”, dalej poprzez użytkowanie energii odnawialnych, aż do zachowania i rewitalizacji cennych biotopów, np. bagien lub naturalnych akwenów. Projekty edukacyjne poświęcone zrównoważonemu rozwojowi są adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz również do mieszkańców i gości rezerwatu biosfery z wszystkich grup wiekowych. Duże znaczenie ma turystyka – szczególny urok Lasu Sprewy przyciąga do trzech milionów turystów rocznie. Zachowanie unikalnej przyrody i równoczesne umożliwianie jej doświadczania jest nieustającym zadaniem, za które odpowiedzialnych jest wielu uczestniczących w funkcjonowaniu rezerwatu biosfery. W centrach informacji, w Domu dla ludzi i przyrody w Lübbenau, w Schlossberghof w miejscowości Burg i w starym młynie Alte Mühle w Schlepzig odwiedzający nie tylko otrzyma rady, ulotki i propozycje tras, tu może też dowiedzieć się dużo ciekawego o Lesie Sprewy. „Naturwacht” zawsze ma interesujące oferty dla oprowadzanych grup.

Dalcze informacje po niemiecku.